profilki

profilki

profilki

profilki

profilki

Dzisiaj jest -roku - godz. .

                                               Ustawy

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19820030019/U/D19820019Lj.pdf

Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy

źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19830350163/U/D19830163Lj.pdf

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910550234/U/D19910234Lj.pdf

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

źródło:  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910550236/U/D19910236Lj.pdf

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940430163/U/D19940163Lj.pdf

Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030900844/U/D20030844Lj.pdf

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy

źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20070890589/U/D20070589Lj.pdf


Copyright © 2010-2022 NSZZ ”Solidarność”-80 Region Zachodniopomorski Wszelkie prawa zastrzeżone Aktualizacja 2019-02-01 godz. 15:00:00