profilki

profilki

profilki

profilki

profilki

Dzisiaj jest -roku - godz. .

Rozporządzenia

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie trybu udzielenia i korzystania ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługującego osobie wykonującej pracę zarobkową, sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia albo świadczenia pieniężnego przysługującego osobie w okresie zwolnienia od pracy oraz wynikających z tego tytułu uprawnień i świadczeń

źródło: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002323/O/D20182323.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy oraz sposobu postępowania w przypadku wygaśnięcia mandatu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej przez pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego

źródło: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002358/O/D20182358.pdf


Copyright © 2010-2022 NSZZ ”Solidarność”-80 Region Zachodniopomorski Wszelkie prawa zastrzeżone Aktualizacja 2019-02-01 godz. 15:00:00