profilki

profilki

profilki

profilki

profilki

Dzisiaj jest -roku - godz. .

                                     Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

źródło: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf


Copyright © 2010-2022 NSZZ ”Solidarność”-80 Region Zachodniopomorski Wszelkie prawa zastrzeżone Aktualizacja 2019-02-01 godz. 15:00:00